PROGRAMY EDUKACYJNE

 

Nasze przedszkole działalność swą opiera

na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Realizujemy program

„Trampolina”

dr Kamili Witerskiej i Małgorzaty Janiak 

 

W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy:

 • Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 • Odimienna metoda nauki czytania – I. Majchrzak.
 • Pedagogika zabawy.
 • Elementy Metody Dobrego Startu.
 • Kinezjologia edukacyjna – P. Denisona.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone.
 • Metoda aktywnego słuchania Betii Strauss.
 • Metoda projektu.
 • Zabawa w teatr.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta.

Programy ogólnopolskie:

 • „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
 • „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
 • „CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI”
 • „BEZPIECZNE  PRZEDSZKOLE”
 • „AKADEMIA AQUAFRESH”

Programy własne:

 Program adaptacyjny – Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych.

o Program z zakresu edukacji muzycznej –  Muzyczne przygody przedszkolaka.

 

Dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych.

Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Organizujemy zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne.