Grupa VI – Zuchy

 

CZERWIEC


1.

Temat tygodnia: KOLORY  LATA
Dziecko:

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku (I, 4)
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (II,4)
 • Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze (III, 1)
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem (IV, 8)

2.

Temat tygodnia: WAKACJE TUŻ – TUŻ
Dziecko:

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny (I,6)
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. (II, 11)
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne(III, 9)
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych (IV, 18)

3,4.

Temat tygodnia: DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich (…)  (I,5)
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania (…) (II, 8)
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi  (III, 6)
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki (…)  (IV, 7)

 

 

Nauczyciel:  

Joanna  Zalewska,  Bogusława  Proczka