Grupa VI – Zuchy

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

GRUDZIEŃ

  • Jedzie do nas Mikołaj

  • Zima, zima, zima

  • Boże Narodzenie

  • Mam wiadomość

1. Temat tygodnia: Jedzie do nas Mikołaj
Dziecko:

·         Rozpoznaj i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem  II 1

·         Odróżnia elementy   świata fikcji od realnej rzeczywistości  IV 3

·         Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych IV 11

·         Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych IV 18

 

2. Temat tygodni :  Zima, zima, zima

 

 

Dziecko:

·         Współdziała z dziećmi w zabawie III 5

·         Wie że istnieje potrzeba dokarmiania zwierząt i ptaków zimą II 10

·         Uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych I 5

·         Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała I 8

 

3. Temat tygodnia:   Boże Narodzenie

 

 

Dziecko:

·         Ma poczucie przynależności do rodziny III 2

·         Wypowiada się na określony temat w oparciu o własne doświadczenia IV 2

·         Wykonuje ozdoby choinkowe z materiału naturalnego I 7

·         Uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu IV 7

 

4. Temat tygodnia:    Mam wiadomość

 

Dziecko:

·         Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi I 7

·         Wie w jaki sposób komunikować się z innymi osobami IV 2

·         Wie czym zajmują się osoby pracujące na poczcie IV 20

·         Posługuje się adresem zamieszkania III 3