Grupa V – Starszaki

 

LISTOPAD


 

1.

Temat tygodnia: SMAKI KUCHNI POLSKIEJ.
Dziecko:

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku (I, 4)
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (II,4)
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej(…) (III, 2)
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)  (IV, 10)

2.

Temat tygodnia: PRZYGOTOWANIE DO ZIMY.
Dziecko:

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł (I, 2)
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. (II, 11)
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; (III, 8)
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, zamarzanie wody;  (IV, 18)

3.

Temat tygodnia: NA STAREJ FOTOGRAFII.
Dziecko:

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny (I,6)
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu  (II, 4)
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi  (III, 6)
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego  (IV, 2)

4.

Temat tygodnia: JESIENNA ORKIESTRA.
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich (…)  (I,5)
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania (…) (II, 8)
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby (III,79)
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki (…)  IV, 7)

 


Nauczyciel:

Katarzyna Janiec, Teresa Wielmowiec