Grupa V – Starszaki

 

KWIECIEŃ


1.

Temat tygodnia: PRACA ROLNIKA.
Dziecko:

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików (I, 2)
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. (II, 11)
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; (III, 8)
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych; (IV, 18)

2.

Temat tygodnia: CHRONIMY ŚRODOWISKO.
Dziecko:

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny (I,6)
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu  (II, 4)
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi  (III, 6)
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego(IV, 2)

3.

Temat tygodnia: KTO TY JESTEŚ?
Dziecko:

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku (I, 4)
 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (II,4)
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej(…) (III, 2)
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)  (IV, 10)

4.

Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – SMAKI KUCHNI NIEMIECKIEJ.
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich (…)  (I,5)
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania (…) (II, 8)
 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby (III,79)
 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; (IV, 7)

Nauczyciel:

Katarzyna Janiec, Teresa Wielmowiec