Grupa V – Starszaki

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

LUTY

 

 • Lodowa kraina

 • Mój przyjaciel

 • To mi się uda! To mi się udało!

 • Muzyka jest wszędzie

  1. Temat tygodnia:  Lodowa kraina
  Dziecko:

  • Układa 4- elementową historyjkę obrazkową IV 5
  • Zdobywa wiadomości o ludziach i zwierzętach żyjących na biegunie północnym IV 18
  • Przelicza element za pomocą liczebników głównych IV 15
  • Wie w jakich warunkach zamarza woda IV 18
  • Określa pojemność wody w naczyniu: mniej, więcej, tyle samo IV 13

   

  2. Temat tygodnia:  Mój przyjaciel
  Dziecko:

  • Wyjaśnia pojęcie: przyjaciel IV 2
  • Nazywa wartości wynikające z przyjaźni III 6
  • Rozumie znaczenie przyjaźni II 6
  • Nazywa podstawowe emocje II 1
  • Nazywa kierunki względem własnej osoby IV 14

   

   

  3. Temat tygodnia: To mi się uda! To mi się udało!
  Dziecko:

  • Przedstawia swoje emocje używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu II 1
  • Rozróżnia emocje przyjemne od nieprzyjemnych IV 1
  • Dokonuje oceny własnego zachowania w kontekście przyjętych norm grupowych III 5
  • Rozróżnia figury geometryczne IV 12
  • Klasyfikuje elementy zbioru według określonej cechy IV 12

   

   

   

  4.

   

  Temat tygodnia:  Muzyka jest wszędzie

  Dziecko:

  • Potrafi opisać wygląd kota domowego IV 9
  • Opowiada o ilustracji, stosując określenia dotyczące położenia wybranych elementów IV 8
  • Wykazuje sprawność ciała I 9
  • Wycina po śladzie i skleja elementy w całość I7,9
  • Odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu IV 4