Grupa V – Starszaki

WRZESIEŃ

1. Temat tygodnia: W przedszkolu
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych (I, 5)
 • Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie (II,7)
 • Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości,
  nawiązuje relacje rówieśnicze (III, 1)
 • Odpowiada na pytania, układa proste historyjki obrazkowe (IV, 5)
2. Temat tygodnia: Moja miejscowość.
 • Komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku (I, 4)
 • Szanuje emocje swoje i innych osób (II, 2)
 • Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej oraz innych grup (III, 2)
 • Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je,
  uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom (IV, 6)
3. Temat tygodnia: Dary jesieni na talerzu.
 • Spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku (I,3)
 • Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie (II, 6)
 • Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności (III, 5)
 • Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem (IV, 7)
4. Temat tygodnia: Smaki kuchni czeskiej.
 • Inicjuje zabawy konstrukcyjne (I,6)
 • Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (II, 9)
 • Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (III, 8)
 • Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć (IV, 4)
 

Wracamy z wakacji pociągiem wesołym,

Dzieci do przedszkola i dzieci do szkoły.

Skrzypią szyny, dudnią koła, pociąg mknie po torach,

Czas rozpocząć już zabawę, bo nadeszła pora.

Ref. Czeka na nas nasza pani,

Kredki, farby z pędzelkami,

Moc zabawek czeka tez

A wiec spiesz się, spiesz.

Wracamy z wakacji pociągiem wesołym,

Dzieci do przedszkola i dzieci do szkoły.

Pociąg zwolnił, widać stację, na peronie mamy,

Czas pożegnać już wakacje, w tutaj się spotkamy.


Nauczyciel: Katarzyna Janiec, Teresa Wielmowiec