Grupa V – Starszaki

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

GRUDZIEŃ

 

 • Jedzie do nas Mikołaj

 • Zima, zima, zima

 • Boże Narodzenie

 • Mam wiadomość

   

  1. Temat tygodnia: Jedzie do nas Mikołaj
  Dziecko:

  ·         Rozpoznaj i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem  II 1

  ·         Odróżnia elementy   świata fikcji od realnej rzeczywistości  IV 3

  ·         Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych IV 11

  ·         Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych IV 18

   

  2. Temat tygodni :  Zima, zima, zima

   

   

  Dziecko:

  ·         Współdziała z dziećmi w zabawie III 5

  ·         Wie że istnieje potrzeba dokarmiania zwierząt i ptaków zimą II 10

  ·         Uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych I 5

  ·         Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała I 8

   

  3. Temat tygodnia:   Boże Narodzenie

   

   

  Dziecko:

  ·         Ma poczucie przynależności do rodziny III 2

  ·         Wypowiada się na określony temat w oparciu o własne doświadczenia IV 2

  ·         Wykonuje ozdoby choinkowe z materiału naturalnego I 7

  ·         Uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu IV 7

   

  4. Temat tygodnia:    Mam wiadomość

   

  Dziecko:

  ·         Prawidłowo posługuje się przyborami plastycznymi I 7

  ·         Wie w jaki sposób komunikować się z innymi osobami IV 2

  ·         Wie czym zajmują się osoby pracujące na poczcie IV 20

  ·         Posługuje się adresem zamieszkania III 3