Grupa IV – Motyle

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

STYCZEŃ

 • Hop, w Nowy Rok!

 • Fauna i flora Antarktydy

 • Dzień Babci i Dziadka

 • Karnawał

 • W zdrowym ciele zdrowy duch

 

1. Temat tygodnia:  Hop, w Nowy Rok!
Dziecko:

 • Rozróżnia określenia bliżej, dalej  IV 14
 • Wie że po dniu następuje noc IV 16
 • Zna dni tygodnia- rozumie pojęcia: wczoraj, jutro IV 16
 • Posługuje się w zabawie pojęciami dotyczącymi następstwa czasu IV 16
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych , muzycznych I 5

 

2. Temat tygodnia:  Fauna i flora Antarktydy
Dziecko:

 • Zna budowę ptaków na przykładzie pingwina
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu III 8
 • Wykonuje spontaniczną aktywność ruchową I 5
 • Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk za pomocą języka mówionego IV 2
 • Dzieli się własnymi doświadczeniami IV 2

 

3. Temat tygodnia: Dzień Babci i Dzień Dziadka
Dziecko:

 • Zna obraz graficzny wyrazów: babcia, dziadek, mama, tata, ja IV 4
 • Posługuje się wyobraźnią odtwórczą- chętnie maluje farbami plakatowymi IV 1
 • Śpiewa piosenki i recytuje przygotowane wiersze IV 5,7
 • Muzykuje z użyciem instrumentu, aktywnie słucha muzyki IV 7
 • Pogłębia więzi rodzinne poprzez wspólną zabawę w przedszkolu III 2

 

 

 

4.

 

Temat tygodnia:  Karnawał

Dziecko:

 • Poszerza doświadczenia o wiadomości związane z karnawałem IV 6
 • Rozwija ruchową ekspresję twórczą I 5; IV 1
 • Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała I 8
 • Prezentuje stroje karnawałowe; uczestniczy w konkursach, inicjuje zabawy I 5; I 6
 • Rozróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości IV 3

 

5. Temat tygodnia:  W zdrowym ciele zdrowy duch
Dziecko:

 • Poszerza słownictwo o nazwy sprzętów i zimowych dyscyplin sportowych IV 2
 • Klasyfikuje ubrania według przydatności do pór roku IV 12
 • Dokonuje pomiaru długości z wykorzystaniem stopy, łokcia, dłoni, wstążek, sznurków IV 13
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych, muzycznych I 5
 • Rozwija ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych- umiejętność zagospodarowywania przestrzeni IV 11