Grupa III – Pszczoły

KWIECIEŃ


1.

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE
Dziecko:

 • Rozumie znaczenie dbania o zdrowie (III5; IV 18)
 • Zna sposoby dbania o zdrowie i higienę osobistą (I 1; III 5)
 • Rozumie przyczynę  i skutek określonych działań (IV 5)
 • Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu, sprząta po sobie (I 3, 7; III 5)
 • Stara się aktywnie uczestniczyć  we wszystkich wspólnych działaniach- zadaje pytania, żeby zaspokoić ciekawość (IV 2)
 • Swobodnie posługuje się  dostępnymi materiałami i przyborami plastycznymi (I 7)

2.

Temat tygodnia: DZIEŃ I NOC
Dziecko:

 • Potrafi nazwać aktualną porę roku (wiosna) i opisać jej cechy charakterystyczne (IV 16, 18)
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne i przyporządkowuje im ustalone symbole (IV 9,18)
 • Opowiada własnymi słowami treść obrazków (IV 2,5)
 • Rozumie stałe następstwo  dnia i nocy i potrafi przedstawić je w formie graficznej (IV 8,16)
 • Chętnie uczestniczy w zabawach artystycznych i prawidłowo wykonuje ćwiczenia (I 9)
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych- wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej (I 5)

3.

Temat tygodnia: KODEKS MAŁEGO EKOLOGA
Dziecko:

 • Rozumie w miarę swoich możliwości  znaczenie Światowego Dnia Ziemi (IV 2, 18)
 • Bawi się zgodnie z innymi dziećmi, przestrzega reguł zabawy (III 5)
 • Rozumie, że czynności dnia codziennego  mogą wpływać na ochronę środowiska (IV 18)
 • Zna i przejawia zachowania, które mają wpływ na ochronę środowiska)
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji  słownej i pokazu (I 5)

4.

Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE- SMAKI KUCHNI NIEMIECKIEJ
Dziecko:

 • Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach) (III 8,9 ;IV 2)
 • Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową (I 5)
 • Słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z nagrań (IV 7)
 • Swobodnie wypowiada się na określony temat (IV 2)
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy  (II 3, III 5)
 • Opowiada własnymi słowami treść ilustracji (IV 5)

„Dobrze żyje, kto się myje”

 

Dziś opowiem wam o myciu.

Mycie, to rzecz ważna w życiu,

Bowiem w sposób oczywisty

Kto się myje, ten jest czysty.

 

Żeby czyste były włosy,

Mycia głowy nigdy dosyć.

Nic się samo nie umyje,

Myj więc uszy, twarz i szyję.

 

Zamiast liczyć na dentystę,

Staraj się mieć zęby czyste.

Niech się twym zwyczajem stanie,

Myć je rano i przed spaniem.

 

Na paznokcie spójrzmy teraz,

Bo bywają brudne nieraz,

A więc spróbuj z dobrym skutkiem

Zawsze mieć paznokcie krótkie.

 

Ręce, nogi, całe ciało,

Jak najczęściej myjcie śmiało.

Warto robić to dokładnie,

bo brudasem być nieładnie.

 

Na nic mycie moim zdaniem,

Jeśli brudne jest ubranie,

A więc zawsze, radzę szczerze,

Wszystko czyste miej i świeże

 


Nauczyciel: 

Monika  Musiałkiewicz, Beata Antczak – Kołodzik