Grupa III – Pszczoły

WRZESIEŃ

1. Temat tygodnia: Moje przedszkole – nasza grupa.
 • potrafi współdziałać w zespole  oraz nawiązywać kontakty z rówieśnikami, respektuje prawa i obowiązki akceptuje ustalone zasady, nie oddala się od grupy (III 5);
 • dba o ład i porządek w swoim otoczeniu (I 7);
 • prawidłowo posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo, liczy w miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę (IV 14, 15);
 • zna pomieszczenia przedszkola (III 2);
 • wypowiada się na określony temat, słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat (IV 2,3);
2. Temat tygodnia: Nasze bezpieczeństwo na co dzień.
 • stara się słuchać ze zrozumieniem i koncentruje uwagę na działaniu (III 8);
 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw, stara się regulować swój oddech (I 9);
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się, właściwie zachowuje się na placu zabaw (III 5);
 • stara się logicznie myśleć i wyciągać wnioski (IV 5);
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, kieruje się przyjętymi zasadami, zna telefon alarmowy, na policję, pogotowie i straż pożarną (III 5, 7);
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach słuchowych, rozpoznaje odgłosy z otoczenia (I 9, IV 7);
3. Temat tygodnia: Kosz Pani Jesieni.
 • rozumie znaczenie pojęcia „pora roku” i przyswaja nazwy pór roku, zna charakterystyczne cechy pór roku i potrafi je wymienić, posługuje się określeniami: wiosna, lato, jesień, zima, dostrzega rytm w powtarzających się porach roku, nabywa podstawowe wiadomości na temat różnorodności przyrodniczej, rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa  (IV 2, 18);
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki dźwięku, śpiewa piosenki (IV 7);
 • rozumie przyczynę i skutek określonych działań, stara się wyciągać właściwe wnioski (IV 5);
 • dostrzega piękno otaczającego świata (II 11);
4. Temat tygodnia: Co robią zwierzęta Jesienią?
 • potrafi prowadzić dialog, dzieli się posiadaną wiedzą (IV 2);
 • jest zainteresowane otaczającym światem przyrody (IV 18, 19);
 • stara się dbać o ład i porządek w miejscu pracy (I 7);
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu (I 5);
 • poprawnie nazywa rzeczy i zjawiska (IV 2);
Przedszkole – drugi dom

     1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

     2. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

     3. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień… 


Nauczyciel: Monika  Musiałkiewicz, Beata Antczak – Kołodzik