Grupa III – Pszczoły

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

GRUDZIEŃ

  • Mikołajki

  • Pani Zima

  • Świąteczne pocztówki

  • Święta, święta

1. Temat tygodnia: MIKOŁAJKI
Dziecko:

·         uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych (I 5)

·         panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji (II 8)

·         uczestniczy w rozmowie, odpowiada na pytania (IV 5)

·         wykazuje wrażliwość na potrzeby innych osób (III 6,7)

 

2.  

Temat tygodnia: PANI ZIMA

 

Dziecko:

  • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. deszcz, opadanie liści z drzew, zamarzanie wody, (IV 18)

·         wykonuje świąteczny stroik zgodnie z poleceniami i ozdabia go według własnego pomysłu (IV 1)

  • klasyfikuje przedmioty według przeznaczenia, dopasowuje ubranie do pory roku, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) (IV 12)

 

3.  

Temat tygodnia: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

 

Dziecko:

  • wyraża ekspresję twórczą podczas tworzenia kartki bożonarodzeniowej (IV 11)

·         powtarza słowa kolędy cicho i bardzo cicho, śpiewa kolędę w grupie (IV 7)

·         bierze udział w zbiorowym muzykowaniu (IV 7)

·         rozpoznaje i wskazuje obrazki dotyczące świąt Bożego Narodzenia, zna potrawy wigilijne (IV 2)

 

4.  

Temat tygodnia: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

 

Dziecko:

·          śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki np. dynamiki, tempa oraz wyraża ją ruchem (IV 7)

·          uczestniczy w rozmowie na temat świąt Bożego Narodzenia, odpowiada na pytania (IV 2, 5)

·          wyraża ekspresję twórczą podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych (I 6, IV 11)