Grupa III – Pszczoły

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

LUTY

 • Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

 • Kogo kochasz?

 • Zwierzęta domowe i dzikie

 • Proszę o uśmiech

   

  1. Temat tygodnia: FERIE TO JEST SUPER SPRAWA ODPOCZYNEK I ZABAWA
  Dziecko:

  • Panuje nad nieprzyjemną emocją podczas czekania na swoją kolej w zabawie (II 8)
  • Komunikuje potrzebę ruchu na świeżym powietrzu (I 4)
  • Wykazuje postawę badawczą, wykonuje eksperyment wg wskazówek nauczyciela (III 8; IV 19)
  • Doskonali umiejętność rzutu do celu (I 5)

   

  2.  

  Temat tygodnia: KOGO KOCHASZ?

   

  Dziecko:

  • Rozwija logiczne myślenie, wzbogaca słownictwo (IV 2)
  • Wie, jak wygląda serce oraz jaką rolę pełni w organizmie człowieka (IV 18)
  • Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą (IV 8)

   

  3.  

  Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DOMOWE I DZIKIE

   

  Dziecko:

  • Posługuje się pojęciami dotyczącymi zwierząt domowych, zdobywa informacje na temat wyglądu, ras i cech charakterystycznych wybranych dzikich zwierząt (IV 18)
  • Bierze udział w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, rzutnych itp. (I 5)
  • Obdarza uwagą nauczyciela, słucha utworu literackiego (III 8)

   

  4.  

  Temat tygodnia: PROSZĘ O UŚMIECH

   

  Dziecko:

  • Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje (II 1)
  • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (IV 12)
  • Respektuje zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie (III 5)