Grupa II – Biedronki

LUTY


 

1.

Temat tygodnia: TROPY NA ŚNIEGU!
Dziecko :

 • Potrafi nazwać aktualną porę roku (zimę), opisać słownie jej cechy charakterystyczne (IV 16,18)
 • Stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku(IV 2,18)
 • Potrafi ruchem zilustrować muzykę(IV 7)
 • Prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru(IV 15)
 • Bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych(I 5)

2.

Temat tygodnia: ZABAWA W TEATR.
Dziecko:

 • Umie jak powstaje cień(IV 19)
 • Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych posługując się mimiką, mową, gestem i ruchem(IV 1)
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne(IV 12)
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania(IV 15)
 • Rozpoznaje odgłosy otoczenia(IV 7)

3.

Temat tygodnia: PREZENTY DLA BABCI I DZIADKA.
Dziecko:

 • Okazuje szacunek osobą starszym (III )
 • Rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie (III 2)
 • Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka (IV 8)
 • Odczuwa radość i przyjemność z przygotowania upominków dla najbliższych osób (III  1)

4.

Temat tygodnia: SMAKI KUCHNI SZWEDZKIEJ.
Dziecko:

 • Dzieli się z rodzicami doświadczeniami nabytymi w przedszkolu (IV 2)
 • Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym (IV 2)
 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to,  co mówią i czego oczekują (III 8)
 • Współpracuje przy wykonywaniu wspólnych zadań ( III 5)

 

„Biały walczyk”

Hej biały walczyk hop, hop, hop

zając na śniegu znaczy trop ,

zając na śniegu pomyka ,

a my tańczymy walczyka,

a my tańczymy walczyka

Saneczki z góry wiozą nas,

wiatr pogwizduje szumi las,

a nasze ptaki z karmika ,

tańczą białego walczyka,

tańczą białego walczyka.

 


Nauczyciel: Anna  Kowalczyk, Bożena  Ochal