Grupa II – Biedronki

WRZESIEŃ

1. Temat tygodnia: Jestem sobie przedszkolaczek.
 • Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami. ( III 5)
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu ( I 5)
 • Stara się słuchać ze zrozumieniem ( III 8)
 • Poprawnie posługuje się własnym imieniem ( III 3)
 • Rozwija sprawność manualną ( IV 8)
 • Umie bawić się przy muzyce ( IV 7 )
2. Temat tygodnia: Kącik zabawek.
 • Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową ( I 5)
 • Dba o ład i porządek  w otoczeniu ( I 7)
 • W prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi ( I 5 i III 5)
 • Swobodnie  wypowiada się na określony temat ( III 5)
 • Dostrzega różnicę i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach ( IV 12)
 • Wykonuje kompozycje przestrzenne z plasteliny ( IV 8)
3. Temat tygodnia: Nasza grupa – „ Kodeks grupy.”
 • Rozumie symboliczny zapis informacji ( IV 9)
 • Stosuje się do określonych zasad ( III 5)
 • Współpracuje w zespole ( III 5)
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa ( III 5)
 • Rozumie przyczynę i skutek określonych działań ( IV 5)
 • Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu ( III 5 , IV 18)
4. Temat tygodnia: Kosz Pani Jesieni.
 • Zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne ( IV 18)
 • Potrafi nazwać niektóre ptaki ( IV 8)
 • Potrafi  uważnie słuchać krótkich tekstów ( III 8, IV 3)
 • Nabywa podstawowe wiadomości na temat różnorodności przyrodniczej ( IV 18)
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa ( IV 2, 18)
 • Przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami ( IV )
 

Jestem sobie przedszkolaczek.

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

 

Nauczyciel: Anna  Kowalczyk, Bożena  Ochal