Grupa II – Biedronki

KWIECIEŃ


1.

Temat tygodnia: KODEKS MAŁEGO EKOLOGA.
Dziecko :

 • Jest zainteresowane otaczającym świtem przyrody i rozumie, że nie należy jej niszczyć(IV18)
 • Zna i przejawia zachowania, które wpływają na ochronę środowiska(IV18)
 • Zna sposoby segregowania odpadów i rozumie, że segregacja odpadów służy ochronie środowiska(IV 2, 12, 18)
 • Wie, że niektóre odpady mogą być ponownie przetworzone na nowe rzeczy  (IV5, 18)
 • Rozumie jakie jest znaczenie wody w przyrodzie i stosuje w trakcie codziennych czynności proste zasady oszczędzania wody (III 5, IV 18)

2.

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE.
Dziecko:

 • Rozumie znaczenie dbania o zdrowie(III 5, IV 18)
 • Zna sposoby dbania o zdrowie i higienę osobistą(I 1, III 5)
 • Potrafi wskazać produkty zdrowe i nie zdrowe i uzasadnia swój wybór(IV 12, 18)
 • Rozumie konieczność systematycznego mycia zębów(I 7, III 5)
 • Rozpoznaje i nazywa przedmioty potrzebne do higieny jamy ustnej(IV 2, 12)

3.

Temat tygodnia: NA WIEJSKIM PODWÓRKU.
Dziecko:

 • Jest zainteresowane życiem zwierząt gospodarskich (IV 18 )
 • Stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski (IV 5)
 • Chętnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych i prawidłowo wykonuje ćwiczenia (I 9)
 • Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk (IV 2, 12)

4.

Temat tygodnia: SMAKI KUCHNI NIEMIECKIEJ.
Dziecko:

 • Dzieli się z rodzicami doświadczeniami nabytymi w przedszkolu (IV 2)
 • Swobodnie wypowiada się na określony temat (IV 2)
 • Potrafi zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi (IV 2)
 • Współpracuje przy wykonywaniu wspólnych zadań (III 5)

 

„Roztańczone zwierzaki”

Raz zwierzęta wiejskie potańczyć chciały,

więc wymyśliły sobie do tańca kroków pięć:

konie tak skakały,

krowy kołysały,

świnki w błocie się taplały,

a koguty głośno piały,

małe myszki uciekały

 


Nauczyciel: Anna  Kowalczyk, Bożena  Ochal