Grupa I – Krasnale

WRZESIEŃ

1. Temat tygodnia: NASZE PRZEDSZKOLE
 • uczy się zgłaszać potrzeby fizjologiczne
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w grupie
 • nazywa i wskazuje części ciała
 • wykonuje czynności manualne i prace plastyczne
 • naśladuje ruchem proste czynności
2.  Temat tygodnia: WSZYSCY RAZEM
 • podaje swoje imię
 •  rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami
 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi zgodnie z ustalonym Kodeksem Grupy
 • podejmuje proste zabawy tematyczne
 • wymienia nazwy poszczególnych części ciała
3.  Temat tygodnia: JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • odczuwa radość z bycia przedszkolakiem
 • uczestniczy we wspólnym porządkowaniu zabawek w sali
 • stara się ustawić zgodnie z poleceniem
 • uczy się nazywać emocje
4.  Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE- SMAKI KUCHNI CZESKIEJ
 • słucha z uwagą utworów literackich
 • odpowiada na pytania
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą tańca
 • podejmuje próby rozbierania się i ubierania
 • bezpiecznie posługuje się klejem

Piosenka

Ćwierka wróbel dziś od rana,

słonko jasno świeci.

Do przedszkola, do przedszkola

idą raźno dzieci.

Hej ha, Tra la la, słonko jasno świeci

Hej ha, Tra la la, raźno idą dzieci.

Kogut zapiał z całej siły,

i na płocie przysiadł.

Do przedszkola idą raźno

Andrzej, Krzyś, Marysia.

Hej ha, Tra la la, słonko jasno świeci

Hej ha, Tra la la, raźno idą dzieci.   


Nauczyciel: Jolanta  Parol

Agnieszka Mazurek, Teresa  Wielmowiec, Bogusława  Proczka