Grupa I – Krasnale

KWIECIEŃ


1.

Temat tygodnia: DZIEŃ I NOC
Dziecko:

 • słucha uważnie krótkich utworów literackich (III 8; IV 3)
 • próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat (IV 2)
 • zna stałe następstwo dnia i nocy; wie, że są określone pory dnia i nocy i łączy je z wykonywanymi czynnościami (IV 16)
 • w zabawach reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest (I 5)

2.

 Temat tygodnia: LUBIMY RYSOWAĆ I MALOWAĆ
Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane kolory; klasyfikuje przedmioty według wybranych cech jakościowych ( IV 2)
 • ogląda reprodukcje obrazów przedstawiające treści bliskie dzieciom (III 8; IV 9)
 • jest otwarte na nowe doświadczenia, chętnie wykonuje prace nowymi technikami plastycznymi (IV 8)
 • słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej (IV 7)

3.

 Temat tygodnia: MALI EKOLODZY
Dziecko:

 • wie, że odpady można segregować; zna kolor co najmniej jednego pojemnika i wie, jakie odpady można do niego wrzucać (III 5; IV 18)
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru (III 5)
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem( I 5; IV 7 )
 • stara się kierować pytania bezpośrednio do rozmówcy (IV 2)

4.

 Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – SMAKI KUCHNI NIEMIECKIEJ
Dziecko:

 • potrafi współdziałać podczas zabawy (III 5)
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą tańca, ruchu, języka mówionego (IV 1,2)
 • recytuje krótkie wierszyki ilustrowane ruchem i gestem (IV 1)
 • porusza się podskokami do przodu (I 5)

Piosenka      

Kiedy słońce jasno świeci

na wycieczkę idą dzieci

Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy:

Kaczka kwa, kwa, kwa

Kotek miał

Kura ko, ko, ko

A piesek hau        


Nauczyciel: Jolanta  Parol

Agnieszka Mazurek, Teresa  Wielmowiec, Bogusława  Proczka