Grupa I – Krasnale

LUTY


 

1.

Temat tygodnia: ŚMIECH TO ZDROWIE
Dziecko:

 •  zna przybory higieniczne i sposoby ich używania, ma świadomość konieczności dbania o higienę (II 1)
 •  wie, że trzeba zachować umiar w jedzeniu słodyczy (V 1)
 •  porusza się podskokami do przodu (V 3)
 •  potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem, łączy  obrazki w logiczne ciągi(IV 3; III 1)

2.

 Temat tygodnia: EKSPERYMENTUJEMY
 • Dziecko:
 • jest otwarte na nowe doświadczenia- chętnie stosuje nowe techniki plastyczne ( IX 1)
 • chętnie wykonuje proste doświadczenia, dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych (IV 1)
 • wypowiada się na temat obserwowanych zmian, dzieli się spontanicznie swoimi przeżyciami i odczuciami (III 4)
 • liczy na miarę swoich możliwości i porównuje liczebność zbiorów (XIII 1,3)

3.

 Temat tygodnia: KONCERT DLA BABCI I DZIADKA
Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie muzyki, potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej
  (IV 7)
 • opowiada o swojej rodzinie, używa zwrotów oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek (III 2; IV 2)
 • odczuwa satysfakcję i radość ze sprawiania przyjemności bliskim (II 1,4; III 1,2)
 •  reaguje na umówiony sygnał w zabawach ruchowych (I 5)

4.

 Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – SMAKI KUCHNI SZWEDZKIEJ
Dziecko:

 • słucha z uwagą utworów literackich (III 8; IV 3)
 • wyraża swoje rozumienie świata za pomocą tańca, ruchu, języka mówionego (IV 1,2)
 • używa  zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia (III 4)
 • próbuje rzucać do wyznaczonego celu i łapać oburącz (V 3)


Piosenka

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń


Nauczyciel: Jolanta  Parol

Agnieszka Mazurek, Teresa  Wielmowiec, Bogusława  Proczka