Grupa I – Krasnale

TEMATY KOMPLEKSOWE

NA MIESIĄC

LISTOPAD

 

 • Dawno, dawno temu…

 • Polak mały

 • Świat – jego fauna i flora. Europa

 • Jesienna orkiestra

   

  1. Temat tygodnia: Dawno, dawno temu…
  Dziecko:

  ·         Rysuje zgodnie z instrukcją nauczyciela (I 7)

  ·         Rozpoznaje nastrój kolegi, odczytuje emocje, przedstawia emocje(II 1,4)

  ·         Współdziała w zabawie, respektuje  zasady (III 2)

  ·         Bierze udział w zabawach ruchowych z muzyką  (IV, 7)

   

  2. Temat tygodnia: Polak mały
  Dziecko:

  ·         komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku (I, 4)

  ·         przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (II,4)

  ·         odczuwa swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej(…) (III, 2)

  ·         wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)  (IV, 10)

  3. Temat tygodnia: Świat – jego fauna i flora. Europa
   

  Dziecko

  ·         Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową (I, 5)

  ·         W prawidłowy sposób korzysta z zabawek i narzędzi (I, 6)

  ·         Rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze (II, 5)

  ·         Swobodnie wypowiada się na określony temat (III, 5)

  ·         Wykonuje prace plastyczne (IV, 6)

  4. Temat tygodnia: Jesienna orkiestra
   

  Dziecko:

  ·         Uczestniczy w zabawach ruchowych tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych (I, 5)

  ·         Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie (II,7)

  ·         Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (III, 8)

  ·         Rozwija sprawność manualną (IV, 8)