Grupa I – Krasnale

LISTOPAD


1. Temat tygodnia: JESIEŃ ZA OKNEM
Dziecko:

 • dostrzega zmiany zachodzące w środowiskach przyrodniczych związane z jesienią; rozpoznaje i nazywa dary jesieni (IV 18)
 • wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i wskazując szczegóły (IV 2,5)
 • stara się zgodnie współpracować w grupie (III 5,7)
 • reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe (IV 7)
2. Temat tygodnia: KULINARNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE- SMAKI KUCHNI POLSKIEJ
Dziecko:

 • słucha z uwagą utworów literackich (III 8; IV 3)
 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy; rozpoznaje symbole narodowe- godło, flaga, hymn (IV 10)
 • chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu (IV 7)
 • rozumie, ze inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami (II 8,9)
3. Temat tygodnia: NASZE ZABAWKI
Dziecko:

 • z uwagą ogląda i zadaje pytania na temat prezentowanych zabawek (IV 2,19)
 • potrafi uczestniczyć w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela (III 8,9; IV 2)
 • składa pocięty na kilka części obrazek, przedstawiający pojedynczy przedmiot (IV 12)
 • stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi (III 5,6,8,9)
4. Temat tygodnia: KAPRYŚNA POGODA
Dziecko:

 • rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy (IV 18)
 • nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce, wieje wiatr, burza (IV 18)
 • maluje farbą plakatową prace plastyczne inspirowane muzyką (IV 1,7,8)
 • rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody (I 2; III 5; IV 18)
5. Temat tygodnia: MALI KONSTRUKTORZY
Dziecko:

 • układa płaskie kompozycje według własnego pomysłu z określonych materiałów (IV 8,11)
 • uważnie obserwuje i wypowiada się na temat swojej konstrukcji i prac innych (IV 2,5)
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni i ich używa: na, pod za, przed (IV 14)
 • przelicza elementy zbioru w zakresie minimum 3 (IV 15)


Piosenka

„DWA KASZTANY”

Dwa kasztany w rękach mam
Kasztanami sobie gram:

Ram, pam, pam, ram, pam, pam

              Kasztanami sobie gram               1×2

Wisi ich na drzewie w bród
Wejść na drzewo wielki trud!
   Tru, tu, tud, tru, tu, tud

Wejść na drzewo wielki trud 1×2

Zlecą same pac, pac, pac
I zasypią cały plac:

Pac, pac, pac, pac, pac, pac
I zasypią cały plac 1×2


Nauczyciel: Jolanta  Parol

Agnieszka Mazurek, Teresa  Wielmowiec, Bogusława  Proczka