Rozkład dnia

 

Godziny  otwarcia  przedszkola:  6 30 – 17 30

630 – 830

 • schodzenie się dzieci;
 • zabawy w kącikach zainteresowań;
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, korygowanie rozwoju;
 • samodzielne zabawy w małych zespołach;
 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne;
 • zabawy przy muzyce;
 • czynności porządkowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć;
 • czynności higieniczne;

 

830 – 900

ŚNIADANIE – doskonalenie samodzielności i estetyki spożywania posiłków, pełnienie dyżuru (dzieci starsza);

900 – 1230

 • zajęcia kierowane zgodne z podstawą programową  wychowania przedszkolnego realizowane wg programu wychowania przedszkolnego;
 • zabawy badawcze i twórcze;
 • zajęcia katechetyczne (grupa: V, VI);
 • zabawa swobodna z udziałem nauczyciela;
 • pobyt na powietrzu: gry i zabawy ruchowo – sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, itp.;

 

1200 – 1230

OBIAD – doskonalenie samodzielności i estetyki spożywania posiłków, pełnienie dyżuru (dzieci starsza);

1230 – 1430

 • przygotowanie do odpoczynku, leżakowanie – relaksacja przy muzyce, słuchanie literatury dziecięcej (grupa: I, II, III, IV);
 • poobiedni odpoczynek przy muzyce, bajce (grupa V, VI);
 • zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze;
 • zabawy badawcze i twórcze;
 • gry i zabawy wg indywidualnych zainteresowań;
 • zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
 • zajęcia terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;
 • zabawy grupowe i indywidualne kierowane i niekierowane;
 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach
  i imprezach artystycznych;

1430 – 1500

PODWIECZOREK – doskonalenie samodzielności i estetyki spożywania posiłków, pełnienie dyżuru (dzieci starsza);

1500 – 1730

 • gry i zabawy wg indywidualnych zainteresowań;
 • zajęcia relaksacyjno-wyciszające;
 • zajęcia terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci;
 • praca z dzieckiem zdolnym;
 • zabawy grupowe i indywidualne;
 • zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach
  i imprezach artystycznych
   ;
 • przedszkolne koła zainteresowań;