OPŁATY

1. Opłata za godziny ponad bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę – 1,00zł
Opłatę miesięczną należy wpłacać na konto:
BS O/Mińsk Mazowiecki
65 9226 0005 0024 4752 2000 0010

 

2. Opłata za żywienie – 6,50 zł/dzień
Opłatę należy wpłacać na konto:
BS O/Mińsk Mazowiecki
10 9226 0005 0024 4752 2000 0030

Opłaty należy uiszczać na wyznaczone konta
do 10 dnia każdego miesiąca
wg naliczeń indywidualnych dostępnych w grupie pierwszego dnia miesiąca.