OPŁATY

                                                                                                                             Mińsk Mazowiecki dnia  28.01.2019

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 informuje iż,

od dnia 1 stycznia 2019r.

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie będą uiszczane do dnia 10 następnego miesiąca , na podstawie przekazanej Rodzicowi informacji o wysokości w/w opłat.

W związku z powyższym opłaty za miesiąc styczeń 2019r. będą naliczane 31 stycznia 2019r.

i Rodzice będą zobowiązani uiścić je w terminie od 1 do 10 lutego 2019r.

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1,00zł/godz.
  Opłatę miesięczną należy wpłacać na konto:
  BS O/Mińsk Mazowiecki
  65 9226 0005 0024 4752 2000 0010

 

 1. Opłata za wyżywienie – 6,50 zł/dzień
  Opłatę należy wpłacać na konto:
  BS O/Mińsk Mazowiecki
  65 9226 0005 0024 4752 2000 0010