REKRUTACJA na rok szkolny: 2017/2018

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich

na rok szkolny 2017/2018 trwa

od 29 marca (od godz. 8.00) do 14 kwietnia 2017 r. (do godz. 12.00)

i odbywać się będzie poprzez system elektroniczny: 

 

https://minskmaz.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018:

 • Do miejskich oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mieście Mińsk Mazowiecki.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli – w roku szkolnym 2016/2017 będą przyjmowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2014, 2013, 2012, 2011.
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku o przyjęcie.
 • Wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie.
 • Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym.
 • Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie.
 • W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie dziecka ręcznie (formularze będą dostępne w przedszkolach miejskich od pierwszego dnia rekrutacji).

Nabór do przedszkoli miejskich trwa

od 29 marca (od godz. 8.00) do 14 kwietnia 2017 r. (do godz. 12.00)

http://www.minsk-maz.pl/389,przedszkola-miejskie.html

UCHWALA_NR_XXV.244.2017_RADY_MIASTA_MINSK_MAZOWIECKI__z_dnia_30_stycznia_2017_r.

Pobierz:

Terminy_rekrutacji

Przebieg_rekrutacji

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych__w_szkolach_podstawowych

Oswiadczenie_-_wielodzietnosc

Oswiadczenie_-_samotne_wychowywanie

Oswiadczenie_-_dwoje_dzieci