CZERWIEC

 

01.06.2017

godz. 9.00

 OSIEM PODRÓŻY DOOKOŁA ŚWIATA

Tańce w ogrodzie

01.06.2017

godz. 10.00

KINO W KLUBIE ŻANDARMERII

02.06.2017

 Konkurs piosenki przedszkolnej

,,Piosenki z kalendarza Urszuli Smoczyńskiej”

Przedszkole Miejskie Nr 4

Udział biorą zespoły z grupy V i VI

05.06.2017

godz.11.00

 ORKIESTRA MARSZA GRA

koncert

(finansowane ze środków Rady Rodziców )

06.06.2016

 SPARTAKIADA PRZEDSZKOLI gr V i VI

MOSiR

(przejazd finansowany ze środków Rady Rodziców

 07.06.2016

 DZIEŃ AKTYWNOŚCI

08.06.2017

Występ Dzieci z grupy VI i V

Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Miejskiej Szkole Artystycznej 

23.06.2017

Godz. 13.00

 POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA GR V i VI

Klub Żandarmerii Wojskowej

23.06.2017

Godz. 15.00

 FESTYN RODZINNY

(finansowane ze środków Rady Rodziców i Sponsorów)