MAJ

 

UDZIAŁ  W  XI  WOJEWÓDZKIM  PRZEGLĄDZIE  TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ

08.05.2017

KATEGORIA TEATR

„CALINECZKA”

– grupa V „Starszaki” –

10.05.2017

KATEGORIA ŚPIEW

„BYŁA SOBIE ŻABKA MAŁA”

– grupa IV „Zuchy” –

*  *  *

12.05.2017

– „KSIĘGA  DŻUNGLI” –

przedstawienie teatralne

Miejska Szkoła Artystyczna

– grupy: III, IV, V, VI –

10.05.2017

 

DZIEŃ  AKTYWNOŚCI

– wszystkie grupy –

 

15.05.2017

DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ

– wszystkie grupy –

18.05.2017

 

CERAMIKA

– wszystkie grupy –

(finansowane ze środków Rady Rodziców )

 

26.05.2017

ŚWIĘTO  RODZINY

30.05.2017

DZIEŃ  DZIECKA

– Patigo-

– wszystkie grupy –

(finansowane ze środków Rady Rodziców )