CZERWIEC

04-10.06.2018

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM’’
„Czytanie łączy”
XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
– wszystkie grupy –

06.06.2018

DZIEŃ AKTYWNOŚCI
– wszystkie grupy –

Wycieczka do Warszawy gr IV i V

08.06.2018

 POKAZ SZKOLENIA PSÓW
Żołnierze Jednostki Wojskowej z Celestynowa
– wszystkie grupy – 

13.06.2018

 CERAMIKA
– wszystkie grupy –
(finansowane ze środków Rady Rodziców)

22.06.2018
Godz. 13.00

 

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA GR IV, V i VI
Klub Żandarmerii Wojskowej