MARZEC

 

02.03.2016

DZIEŃ  AKTYWNOŚCI

– wszystkie grupy –

07.03.2016

godz. 11.00

 

KONCERT SOLISTÓW SCEN WARSZAWSKICH

Piękne bo polskie-

– wszystkie grupy –

Finansowane ze środków Rady Rodziców

 

17.03.2016

CERAMIKA

wszystkie  grupy

Finansowane ze środków Rady Rodziców

 

21.03.2016

godz. 11.00

 

POWITANIE WIOSNY

-Abu zmądrzały żaby-

Teatr Jaś

Finansowane ze środków Rady Rodziców

 

22.03.2016

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Spektakl w wykonaniu grupy VI