PAŹDZIERNIK

 

01.10.2014

WYCIECZKA

DO GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

„DOLINA BOBRÓW” w Wólce Dłużewskiej

na „ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

grupa IV „Zuchy”

grupa V „Starszaki”

grupa VI „Starszaki”

04.10.2014

godz. 900

WARSZTATY   UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

DLA RODZICÓW

09.10.2014

CERAMIKA

– wszystkie grupy –

13.10.2014

godz. 1100

TEATRZYK„Złoty   kurczak”

Teatr Fraszka

(zakupiony ze środków Rady Rodziców)

14.10.2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

-uroczystość społeczności przedszkolnej-

– występy grupy III „Pszczoły” –

20.10.2014

godz. 1030

WYJAZD NA BAŚŃ MUZYCZNĄ

„O Warsie, Sawie i Warszawskiej Syrence”

grupa IV „Zuchy”

grupa V „Starszaki”

grupa VI „Starszaki”

24.10.2014

godz. 1030

TEATR   MUZYCZNY

„Czerwony kapturek na ludowo”