CZERWIEC

03.06.2014

godz. 1100

DZIEŃ DZIECKA

Koncert Kubusia

04.06.2014

25 LAT WOLNOŚCI OCZAMI DZIECKA

– uroczystość na Starym Rynku

05.06.2014

Spartakiada przedszkoli.

10.06.2014

„Koło garncarskie”
gr. V i VII

11.06.2014

„Fizyka dla smyka”
– Akademia Nauki część III – Magnesy

16.06.2014

Wycieczka do Kawęczyna

gr. III, IV, V, VI, VII.

25.06.2014

Zakończenie roku przedszkolnego gr. III „Pszczoły” i IV „Zuchy”

27.06.2014

Zakończenie roku przedszkolnego gr. V, VI, VII

Festyn Rodzinny