LUTY

11.02.2014

Wycieczka grupy III „Pszczoły”

do Miejskiej Biblioteki Publicznej,

jako podsumowanie tematu tygodnia

„ŚWIAT W KSIĄŻKACH ZAPISANY”