ul. Warszawska 250/81
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (025) 759 18 80
e-mail: pm6mm@onet.pl
czynne od 6.30 do 17.00


 

Program regionalny pt. "Z Pyzą Mazowiecką poznajemy małą i dużą Ojczyznę" został napisany przez p. Bożenę Ochal, p. Bogusławę Proczkę i p. Joannę Zalewską.
Program własny "Z Pyzą Mazowiecką poznajemy dużą i małą Ojczyznę" przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Aby łatwiej dotrzeć do małych dzieci na przewodniczkę treści regionalnych wybrana została Pyza - bohaterka książki H. Januszewskiej. Poprzez realizację zawartych w nim treści dzieci będą łatwiej identyfikowały się z własnym miastem, regionem, ojczyzną, poznawały historię i tradycję.
Program zawiera następujące cele główne:

  1. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości dziecka jako podstawy zaangażowania się w funkcjonowanie we własnym środowisku.
  2. Rozbudzenie naturalnej wrażliwości dziecka poprzez kontakt z wytworami kultury, sztuki i techniki.
  3. Poznawanie i kultywowanie tradycji i obyczajów własnego regionu.
  4. Rozbudzenie miłości do małej i dużej Ojczyzny.
Program podzielony jest na cztery moduły, które są ze sobą powiązane, maja spiralny układ treści.
Pierwszy moduł zawiera treści dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, czyli domu rodzinnego.
Drugi moduł dotyczy rodzinnej miejscowości - Mińska Mazowieckiego i regionu Mazowsza.
Trzeci moduł poświecony jest kultywowaniu tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych.
Czwarty moduł ułatwia przyswojenie dzieciom pojęcia "Ojczyzna".
Każdy z modułów zawiera działania edukacyjne, przewidywane osiągnięcia dziecka oraz możliwe sposoby ewaluacji.

Program "Z Pyzą Mazowiecką poznajemy małą i dużą Ojczyznę" został pozytywnie zaopiniowany i uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23.08.2004 zatwierdzony do realizacji.