ul. Warszawska 250/81
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (025) 759 18 80
e-mail: pm6mm@onet.pl
czynne od 6.30 do 17.00


 

 PROGRAMY EDUKACYJNE

 

Nasze przedszkole działalność swą opiera

na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Realizujemy program  

„Zanim będę uczniem” – Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.

W pracy wychowawczo – dydaktycznej

 wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody i formy pracy.

·         Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

·         Odmienna metoda nauki czytania - J. Majchrzak.

·         Pedagogika zabawy.

·         Elementy Metody Dobrego Startu.

·         Kinezjologia edukacyjna - P. Denisona.

·         Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone.

·         Metoda aktywnego słuchania Beti Strauss.

·         Metoda projektu.

·         Zabawa w teatr.

·         Zabawa z językiem angielskim we współpracy ze Studium Języków Obcych.

·         Techniki twórczego myślenia.

·         Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta

·         Realizujemy program  „Bezpieczne przedszkole”.

Programy ogólnopolskie:

·         „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

·         „AKADEMIA AQUAFRESH”

·         „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

·         „CHROŃ SIĘ PRZED KLESZCZAMI WSZYSTKIMI SPOSOBAMI”

Programy własne:

o   „Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych ”

o   „Z Pyzą mazowiecką poznajemy dużą i małą Ojczyznę ” - edukacja regionalna

o   Program profilaktyczno - zdrowotny.

o   Program teatralny - program autorski.Dążymy do integracji metod edukacyjnych wokół zabawy i działań ruchowych.

Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Organizujemy zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne.