ul. Warszawska 250/81
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: (025) 759 18 80
e-mail: pm6mm@onet.pl
czynne od 6.30 do 17.00


 

Program adaptacyjny pt. "Adaptacja dziecka trzyletniego do warunków przedszkolnych", opracowany został przez p. Bożenę Ochal. Jego celem jest:

 • zminimalizowanie dramatu rozstania się dziecka z rodzicami oraz łagodne wprowadzenie go w nowe środowisko, jakim jest przedszkole,
 • umożliwienie rodzicom i dzieciom wcześniejszego poznania przedszkola i jego pracowników w akcji "OTWARTE DRZWI",
 • złagodzenie dziecięcego dramatu związanego z zasypianiem w przedszkolu,
 • rzetelne informowanie rodziców o zachowaniu dziecka oraz ustalenie wspólnego postępowania,
 • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i dobrego klimatu.
  Program zawiera następujące zadania edukacyjne:
 • zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym,
 • zapoznanie dzieci z budynkiem i ogrodem przedszkolnym,
 • poznanie pracowników przedszkola,
 • umożliwienie dziecku łagodnego zaadaptowania się do warunków przedszkolnych, nabycie umiejętności życia w grupie przedszkolnej - poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, ewaluacja (ankieta dla rodziców ).