NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW:
B.S. O/Mińsk Mazowiecki
nr 21 9226 0005 0023 8155 2000 0010
ZAPRASZAMY SPONSORÓW DO WSPÓ£PRACY.